Hulpdienst
Door de inzet van de hulpverleners in hun opvallend werkpak bij allerlei sportmanifestaties en andere evenementen is dit wellicht de meest gekende dienst bij de bevolking.

Indien men slaagt in de cursus Helper kan men lid worden van de hulpdienst.

Ter vervolmaking kunnen de vrijwilligers nog een aantal bijkomende opleidingen volgen, zodanig dat zij op een gepaste en deskundige wijze de nodige hulp kunnen verstrekken.

In de eigen afdeling krijgen de hulpverleners maandelijks een opfrissing van diverse onderwerpen.
Twee maal per jaar wordt ook provinciaal een bijscholing georganiseerd.
De hulpdienst telt momenteel een 14-tal effectieve vrijwilligers die samen 50 hulpdiensten per jaar bemannen, goed voor een totaal van een kleine 1000 onbezoldigde uren. Enkel de afschrijfwaarde van het ingezette materiaal wordt doorgerekend aan de organisatoren.
De aanvraag tot medewerking voor een preventieve hulpactie tijdens een manifestatie kan men altijd richten aan Freddy Durinck of Willy Leemans.

De organisator moet tenminste een tweetal maanden voor datum van het evenement de vraag tot medewerking versturen. Binnen de afdeling wordt dan een samenwerkingsvoorstel uitgewerkt i.v.m. het aantal in te zetten hulpverleners en het nodige materiaal.
Op basis hiervan wordt een overeenkomst gemaakt met de initiatiefnemer.

Om efficiŽnt hulp te kunnen verlenen is het inzetten van de ziekenwagen dikwijls een noodzaak.
Zo kunnen onze vrijwilligers dan over al het nodige materiaal beschikken (zuurstof, schepbrancard, ...).

Binnen onze afdeling is de hulpdienst in handen van:
-  Willy Leemans  (052/46.17.87)

-  Freddy Durinck  (052/46.21.29)